LINE : @AMB9BET

ฝากเงิน

1. ADD ID LINE เพื่อแจ้งฝากเงิน
2. แจ้ง USER คาสิโน หรือกีฬา แจ้งจำนวนเงิน ชื่อ ธนาคาร เลขบัญชีที่แจ้งฝากเงิน

Call Center 24 ชั่วโมง

ADD LINE : @AMB9BET